Optimaliseren berichtenverkeer AWBZ

Maak een (bestaande ) publieke organisatie verantwoordelijk voor de gegevensdistributie tussen de AWBZ partijen. Hanteer hierbij moderne technieken zodat gegevens die worden vastgelegd bij een zorgaanbieder ook online/realtime bij de afnemende partijen worden opgeslagen.

Deze “First Time Right) werkwijze zorgt voor een controle op juistheid van de gegevens op het moment dat de zorgaanbieder zijn gegevens vastlegt. De gegevens zijn op deze wijze altijd direct en juist uitgewisseld met de afnemende partij(en). Het administratieve proces van Indicatie, Zorgtoewijzing en Aanvang zorg kent nu een minimale doorlooptijd van 3 dagen. Als er in de oude situatie berichten uitvallen, kan de doorlooptijd oplopen tot meer dan 1 maand. De nieuwe werkwijze maakt het mogelijk om dit allemaal binnen 1 dag te laten plaatsen. Dit zal ook als resultaat hebben dat de Eigen Bijdrage van cliënten door Het CAK tijdig kunnen worden opgelegd en stopgezet. Deze innovatie zal er voor zorgen dat de miljoenen per jaar die momenteel verloren gaan aan administratieve taken weer besteed kunnen worden aan de primaire zorg.

Auteur : Peter Oskam

Beoordeel deze innovatie

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (92 votes, average: 4,46 out of 5)
Loading...Loading...
Filed under: Zorginnovatieboek — admin @ 8:15 pm

13 reacties

 1. Zeer relevante innovatie met grote maatschappelijke inpact en verrassend korte terugverdientijd.

  Beantwoorden Comment by Erik van Vliet — juni 1, 2012 @ 8:19 am Toeschouwer

 2. Erg interessant! En ik ben het er helemaal mee eens dat er een drastische omslag gemaakt moet worden en dit lijkt me een heel goede aanzet. Ik denk dat de zorgkantoor wel vervangen kan worden door zorgverzekeraar. Ik denk dat hierin gelijk ook het declaratieverkeer meegenomen kan worden. Een correcte en foutloze vastlegging van de zorggegevens leidt automatisch ook tot correcte declaratiegegevens die tevens snel gefactureerd kunnen worden.

  Beantwoorden Comment by Jan Peter Goderie — juni 1, 2012 @ 8:39 am Zorgprofessional

 3. Beste Peter,

  Sinds jaar en dag ben ik werkzaam in de zorg met als aandachtsgebied het elektronisch uitwisselen van berichten/bestanden. Eerst binnen de zorgverzekeraar vanaf het ontstaan van EI en nu als intermediair tussen verzekeraars en zorgverleners. Wat voor mij inmiddels vanzelfsprekend is blijkt, lezend na het hierboven geschreven stuk, toch nog niet zo vanzelfsprekend te zijn. Wetende wat voor voordelen dit als resultaat kan en zal hebben heb ik met veel interesse het stuk gelezen en zie ik een mooie uitdaging en toekomst tegemoet.

  Heel veel succes,

  Wilco Plug

  Beantwoorden Comment by Wilco Plug — juni 1, 2012 @ 8:59 am Zorgprofessional

 4. Peter,

  Duidelijk verhaal waar ik me in kan vinden. In principe hanteer je hier het Lean principe: haal er onnodige stappen uit en bepek daarmee dekans op fouten of vergissingen. Dat maak je echter pa op als je het hele vehaal leest. Na de eerste alinea noem je la het ‘first time right’ principe, maar dat blijkt op dat moment nog negens uit. Vul of de eerste alinea aan of veplaats de opmerking naar een andere locatie in de tekst.

  succes en groet
  Vincent

  Beantwoorden Comment by Vincent — juni 1, 2012 @ 9:07 am Toeschouwer

 5. Ik mag toch zo hopen dat dit in de praktijk wordt uitgevoerd!!
  Ikzelf zitten middenin een traject met CIZ voor mijn eigen moeder om in een zorgcentrum een plek te krijgen, ik bespaar jullie deze details!
  Mocht het bovenstaande in de praktijk werkelijkheid worden, hang ik echt de vlag uit en neem ik de heer Oskam mee uit eten.

  Beantwoorden Comment by Linda van Emst-Tjia — juni 1, 2012 @ 10:26 am Toeschouwer

 6. Goed voorstel. Tempo,techniek en terugverdientijd realistisch!

  Beantwoorden Comment by Ger den Reijer — juni 1, 2012 @ 11:01 am Ander LinkedIn-groep-lid

 7. Een uitstekend plan van Peter Oskam. Hij verwoordt hier een gedachte die actueel en relevant is. Het geluid dat er iets aan de informatievoorziening in de langdurige zorg moet gebeuren is in de afgelopen jaren steeds sterker geworden, versterkt door een serie rapporten op dit gebied, o.a. van Plexus. De signalen zijn ook duidelijk dat VWS dit onderwerp serieus neemt. In het kader van het experiment regelarme instellingen is Philadelphia met vergelijkbare ideeen bezig, waarvan nu wordt gekeken in hoeverre die te combineren zijn met plannen van andere deelnemers aan dit experiment en met de overige ontwikkelingen, zoals het toekomstbeeld 2016 (nog in concept) van het IZO-samenwerkingsverband (informatievoorziening zorg en ondersteuning). Hierin wordt ook gekeken naar de integratie van de informatievoorziening van Zvw, AWBZ en WMO.

  Peter’s plan is in dat opzicht niet revolutionair, maar zeker innovatief, concreet en goed en vrij snel uitvoerbaar.

  Rinco de Jong
  Hoofd zorgadministratie
  Stichting Philadelphia Zorg

  Beantwoorden Comment by Rinco de Jong — juni 1, 2012 @ 11:58 am Zorgprofessional

 8. Beste Peter,

  Ik onderschrijf je visie niet. Integendeel. Hieronder mijn betoog.

  Je redenering is geschreven uit de bestaande situatie en dat vind ik een verkeerde aanpak. In de plannen van sommige experimenten (in het kader van re gelarme instellingen) wordt ook geprobeerd om een centraal systeem op te zetten voor berichtenuitwisseling en raadpleging. Andere experimenten willen berichten afschaffen.

  Ik sta voor een slanker AZR dat zich richt (naar een deel van) de werkwijze binnen de ZVW. Als je bedenkt dat er een nieuw bericht is bijgekomen (declaratiebericht) zonder dat andere berichten vervallen zijn, dan mis je de samenhang in de ontwikkeling van AZR. Berichten kunnen en moeten vervallen, willen we het systeem eenvoudiger maken in plaats van een ouderwetse Moloch in stand te laten. Er is voor deze zienswijze veel draagvlak.

  Een tweede argument is dat je nergens laat zien dat je je bewust bent van komende mutaties in het zorgveld. Wat gaat er gebeuren met de jeugdzorg en de ouderenzorg en de begeleiding en hoe verhoudt dat zich tot de grote berichtenstroom die we nu hebben ? Mijn punt is dat als je kunt voorzien dat er wijzigingen komen met impact op de hoeveelheid van het berichtenverkeer, je deze moet verdisconteren in je voorstel. Dat gebeurt nu niet.

  Ten derde vind ik je plan wel erg amibiteus, lees weinig realistisch. Als je het goed wilt doen, zul je eerst moeten uitvinden wat de rol is van gemeenten in een mogelijke komende tranistie en hoe gemeenten denken over indicatie, als zaken onder de WMO gaan vallen. Dan geldt opeens het compensatiebeginsel ,dat iets wezenlijk anders is als de AWBZ.

  Ten slotte is je plan niet origineel en kan wat mij betreft niet als innovatie gelden. Daar kun je wellicht niet veel aan doen, maar ik mis de samenhang met alle stappen die VWS inzet in uniformering en standaardisatie en de eerder genoemde plannen binnen de experimenten regelarme instellingen.Ik zie een grote overlap met wat jij beschrijft.

  Ik ben graag bereid hierover verder met je van gedachten te wisselen.

  vriendelijke groet,
  Peter

  Beantwoorden Comment by Peter Izeboud — juni 1, 2012 @ 12:15 pm Ander LinkedIn-groep-lid

 9. Zoals Vincent al aangeeft: Mooi om lean principes terug te zien. Op naar lotsize 1, wachttijden 0 en fouten niet meeslepen in het proces maar direct wegnemen. Succes.

  Vriendelijke groet,
  Peter vL

  Beantwoorden Comment by Peter vL — juni 1, 2012 @ 6:22 pm Toeschouwer

 10. De AWBZ is publieke verzekering bedoeld voor het leveren van zorg. Het voeren van een administratie is daarvan een vervelend bijproduct. Wat er nodig is aan administratie dient beperkt te blijven tot het minimaal noodzakelijke, binnen het kader van een beperkte set heldere spelregels. Dat betekent gegevens eenmalig vastleggen bij de bron en die voor meerdere doelen gebruiken. Daarbij past het halen (pull) van bruikbare gegevens beter dan het brengen (push) van overbodige gegevens. Eén systeem met één set spelregels onder één publieke verantwoordelijkheid biedt daarvoor goede kansen.

  Beantwoorden Comment by Han Huizinga — juni 4, 2012 @ 9:28 am Ander LinkedIn-groep-lid

 11. Het uitgangspunt “First Time Right” spreekt mij enorm aan. Erg verrast over de terugverdien tijd van kleiner dan drie jaar. Great job!

  Beantwoorden Comment by Michael Lansbergen — juni 8, 2012 @ 7:36 pm Zorgprofessional

 12. Goed uitgangspunt.

  Beantwoorden Comment by Richard van Ham — juni 12, 2012 @ 8:41 am Toeschouwer

 13. Ik ben het heel erg met Peter Izeboud eens. Dit is niet innovatief genoeg.
  Er is een fundamentele herbezinning nodig op het stuk toeleiding/indicatiestelling in het veld WMO/AWBZ. Lean vanuit een verkeerd paradigma is levensgevaarlijk. Het efficienter automatiseren van een te complexe administratieve werkelijkheid is geen innovatie.

  Beantwoorden Comment by Ard Leferink — oktober 6, 2012 @ 7:30 am Toeschouwer

Geef een reactie