Initiatiefnemers

Initiatiefnemers van het co-creatie Zorginnovatieboek (2012) als het co-creatie eHealthboek (2014) zijn Co Politiek en Remco Hoogendijk.

Remco Hoogendijk (1970) is bedrijfseconoom met een passie voor zorginnovatie. Hij werkt als innovatiemanager voor de Sint Maartenskliniek, daarvoor was hij werkzaam bij OOSTNV. In zijn loopbaan is hij via tal van projecten betrokken bij de ontwikkeling, organisatie en financiering van zorgvernieuwing.

Co Politiek (1964) is bedrijfskundig informaticus (bachelor) en bestuurlijk informatiekundige (postdoc)/Master of Information Management. Co is zelfstandig ondernemer en heeft diverse grote verandertrajecten uitgevoerd in de zorg en in andere branches. Op dit moment is hij onder andere directeur van AimTrack en Aimpact.

De co-creaties werden ondersteund door een adviesraad.

Adviesraad co-creatie Zorginnovatieboek (2012)

-Bas Leerink, lid RvB Menzis
-Hans de Goeij, bestuursadviseur Oude Gracht Groep
-Lucien Engelen, directeur Radboud REshape & innovation Center / UMC Radboud
-Leo Kliphuis, directeur Landelijke Vereniging Georganiseerde eerste lijn
-Jopie Verhoeven-van den Berg, oud voorzitter algemeen bestuur raad van toezicht NPCF

Adviesraad co-creatie eHealthboek (2014)

-Esther Agterdenbos, RvB ViaReva
-Paul Allers, directeur Pontes Medical
-Bart Berden, vz RvB Elisabeth Tweesteden Ziekenhuis
-Cid Berger, directeur Lentis
-Anemone Bogels, directeur Nederlandse Federatie van Kankerpatientenorganisaties (NFK)
-Joost Bos, directeur verzekerdenbelangen Collectieve ziektekostenverzekeringen
-Lydia Bos, directeur Mentaalbeter
-Theo van Brunschot, RvC Pantein
-Vincent Buitendijk, RvB Libra Revalidatie en Audiologie
-Jolanda Buwalda, vz RvB Stichting Amsterdamse Gezondheidscentra
-Niels Chavannes, Associate Professor Public Health and Primary Care LUMC
-Rob van Damme, directeur Kwaliteit & innovatie VGZ
-Oscar Dekker, vz RvB GGZ Oost Brabant
-Diana Delnoij, Manager Zorginstituut Nederland
-Johan Detering, directeur publieke gezondheidszorg GGD/GHOR Zaanstreek – Waterland (in memoriam)
-Chris Doomernik, directeur Health Valley
-Huybert van Eck, vz RvB Admiraal de Ruyter Ziekenhuis
-Willy van Egdom, bestuurder Bartholomeus Gasthuis
-Patricia Esveld, vz RvB Hilverzorg
-Jan Willem Faessen, vz Nederlandse Vereniging voor eHealth
-Hans Feenstra, vz RvB Martini Ziekenhuis Groningen
-Jan Fidder, vz RvB Gelre Ziekenhuizen
-Theo Follings, vice president Oost NV
-Lisette van Gemert, coordinator eHealth research center UTwente
-Lies van Gennip, directeur Nictiz
-Ben van Gent, RvB Florence
-Hans de Goeij, bestuursadviseur Oude Gracht Groep
-Mary Groenewoud, directeur Amphia Ziekenhuis
-Joep de Groot, RvB CbusinesZ
-Lex de Grunt, RvB Westelijk Noord Brabant
-Conny Helder, vz RvB Stichting Gezondheidscentra Eindhoven
-Joop Hendriks, vz RvB Bronovo Ziekenhuis
-Dick Herfst, vz RvB ZZG zorggroep
-Hans Haveman, projectleider gemeente Enschede, ambtelijk trekker Zorgende Stad
-Marieke Hettinga, Lector eHealth Hogeschool Windesheim
-Carina Hilders, Reinier de Graaf Ziekenhuis
-Theo Hooghiemstra, algemeen secretaris/directeur Raad voor Volksgezondheid & Zorg
-Robbert Huijsman, Erasmus University Rotterdam/Achmea Zorg
-Eric Janson, vz RvB Zorggroep Leveste Middenveld
-Zion Jongstra, Algemeen directeur TSN Thuiszorg
-Karin Kalverboer, directeur Zorginnovatieforum
-Cristian Kamphuis, directeur OZF Achmea
-John Kauffeld, RvB Espria
-Erno Kleijnenberg, vz RvB ONVZ
-Simone Kortbeek, directeur Movisie
-Jacques Landman, directeur Nederlandse Federatie van Universitair Medische Centra
-Bas Leerink, vz RvB Medisch Spectrum Twente
-Marcel Levi, vz RvB Academisch Medisch Centrum
-Barbara van de Linden, staflid implementatie Zonmw
-Ellen Maat, directeur Innovatie & ICT Cordaan
Katherina Martin Abello, directeur I.COM Trimbos Instituut
Heleen Miedema, Director of Education Technical Medicine & Biomedical Technology UTwente
-Diana Monissen, vz RvB de Friesland zorgverzekeraar
-Guus van Montfort, bestuur Actiz
-Martijn van Mourik, vice voorzitter Nederlandse Vereniging voor Technische Geneeskunde
-Harry Nienhuis, bestuurs- en beleidsadviseur Menzis
-Henk Nies, bestuurder Vilans
-Anna van Popta, directeur Stichting Haagse Gezondheidscentra
-Greet Prins, vz RvB Philadelphia
-Kim Putters, directeur Sociaal en Cultureel Planbureau
-Roel Raatgever, managing director Utrechtinc
-Maarten van Rixtel, vz RvB Sensire
-Ruurd Jan Roorda, vz RvB Tergooi Ziekenhuis
-Paul van Rooij, directeur GGZ Nederland
-Sietske Rozie, lid commissie Toekomst en Innovatie van de jonge specialist
-Michel van Schaik, directeur Gezondheidszorg Rabobank
-Hans Schirmbeck, directeur Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland
-Atie Schipaanboord, adjunct directeur ANBO
-Margot van der Starre, directeur Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen
-Ron Treffers, vz RvB Rijnland Zorggroep
-Thijs Veerman, RvB Star-MDC
-Mirjam van ‘t Veld, burgemeester Stichtse Vecht, voorgedragen burgemeester Amstelveen
-Janneke van Vliet, RvB Franciscus Ziekenhuis Roosendaal
-Dominique Vijverberg, directeur Stichting IZZ
-Laurent de Vries, RvB Viattence
Loek Winter, Hoogleraar Healthcare entrepreneurship Nyenrode Business Universiteit
-Ron Wissink, directeur HuisartsenZorg Drenthe